• دکتری معماری  از  دانشگاه  آزاد  واحد  علوم  و  تحقیقات
  • کارشناسی ارشد  مهندسی  معماری  از  دانشگاه  گیلان
  • مؤسس دفتر  ”  دیگر  ”    در  سال  ۱۳۸۳
  • ۴ بار  برنده  اول  جایزه  بزرگ  معمار
  • نامزد جايزه  دورفمن  در  آكادمي  هنر  انگلستان  (۱۳۹۶)
  • مدرس معماری  از  سال  ۸۳  تاکنون