• کارشناس ارشد  معماری  از  دانشکده  هنرهای  زیبای  دانشگاه  تهران
  • بنیانگذار مهندسین  مشاور  بریسان  شار
  • رتبه اول  مسابقه  طراحی  ساختمان  شرکت  کاتالیست  در  پارک  فن  آوری
  • رتبه اول  مسابقه  باغ  موزه  دفاع  مقدس  در  تهران
  • طراحی دو  مجتمع  تجاری  و  مسکونی  در  شهر  پرت  استرالیا
  • رتبه دوم  مسابقه  “معماری  ایرانی،  مدرسه  ایرانی”  (طراحی  مدرسه  سبز(دبیرستان  ۱۲  کلاسه  بوشهر))
  • جزء ۷  طرح  برگزیده  مسابقه  “مجتمع  مسکونی  مهرشهر  کرج”
  • رتبه اول  مسایقه  طراحی  مجتمع  مسکونی  اقدسیه  تهران
  • رتبه سوم  مسابقه  طراحی  موزه  دفاع  مقدس  خرمشهر
  • رتبه سوم  مسابقه  طراحی  مجتمع  مسکونی  مجد  مشهد