• کارشناس ارشد  معماری  از  دانشگاه  شهید  بهشتی
  • موسس “مهندسان  مشاور  زندیگان”
  • برنده جایزه  مشترک  زندگی  جدید  در  کالبد  قدیم،  حایزه  بنیاد  آقاخان  برای  طرح  مرمت  و  احیاء  منزل  توفیقی  زنجان
  • برنده جایزه  کتاب  فصل  برای  کتاب  “تجربه  مرمت  و  احیاء  خانقاه  چلپی  اوغلو”
  • دریافت رتبه  ویژه  در  سومین  دوره  جایزه  کتاب  معماری  و  شهرسازی  برای  کتاب  “معماری  اجزا”
  • معمار کتاب  خانه  جدید  حسینیه  ارشاد  و  فودکورت  باشگاه  انقلاب  و  مرمت  و  احیای  خانقاه  چلپی  اوغلو،  کاروانسرای  ماهیدشت،  بنای  حمام  سالار،  مسجد  جامع  سمنان،  کاخ  مظفری  اوشان  و  نیز  طرح  مرمت  و  احیا  مجموعه  بایزید  بسطامی