• کارشناسی ارشد  مهندسی  معماری  از  دانشگاه  آزاد  اسلامی  واحد  تهران  مرکز
  • همکار طراحی،  شرکت  شیردل  و  همکاران،  تهران  (۱۳۷۹-۱۳۷۸)
  • مؤسس و  مدیرعامل  دفتر  معماری  فراگرد  (۱۳۹۵-۱۳۸۶)
  • همکار مؤسس  و  عضو  هیأت  مدیره  دفتر  معماری  ،  شهرسازی  و  منظر  اتابکی  –  قره  گوزلو  و  همکاران
  • ۴ دوره  مدیر  مسابقه  پیشنهادی  برای  تهران  (  مؤسسه  تهران  مطالعات  کلانشهر)
  • عضو کمیته  علمی  انتخاب  آثار  معماری  جامعه  مهندسان  معمار  ایران  ،  بخش  جنبی  معماری  در  بینال  هنر  ونیز  ۲۰۱۵
  • برنده مسابقه  طراحی  پاویون  ایران  در  بینال  معماری  ونیز  ،طراح  پاویون  ملی  ایران  در  بینال  معماری  ونیز  ۲۰۱۶
  • مسابقه سینما  آزادی  ،  برگزیده  مرحله  اول(  طرح  سیزدهم  ،  تقدیر  شده  و  به  نمایش  در  آمده  در  میان  طرحهای  برتر  وزارت  مسکن  و  شهرسازی)  –  سال  ۱۳۷۶
  • عضو هیأت  دبیران  جامعه  مهندسان  معمار  ایران  (۱۳۹۶-۱۳۹۳)
  • عضو هیئت  مدیره  و  مدیر  اجرایی  موسسه  تهران  مطالعات  کلانشهر  (از  ۱۳۹۳)
  • عضو کمیته  معماری  و  طرح  های  شهری  شورای  اسلامی  شهر  تهران  (از  ۱۳۹۶)