• دکترای معماری  از  دانشگاه  فنی  وین
  • استاد و  مدیر  آموزشی  معماری  دانشگاه  آمریکایی  وبستر،  پردیس  وین(از  سال  ۲۰۰۹)
  • عضو هیئت  علمی  دانشکده  معماری  دانشگاه  وین  (از  سال  ۱۹۹۹)
  • سخنرانی و  کارگاه  آموزشی  در  دانشاه  نیویورک  (۲۰۰۰)
  • مشغول در  دفتر  کاری  خود  در  وین،  مونیخ،  استکهلم  و  لندن
  • برنده ی  جایزه  بهترین  ساختمان  در  زمینه  صرفه  جویی  در  مصرف  انرژی  از  جانب  وزارت  محیط  زیست  اتریش  (۱۳۹۲)
  • برنده ی  جایزه  بهترین  معماری  اروپا  (۲۰۰۷)
  • یرنده ی  جایزه  بهترین  معماری  سال  ۲۰۰۶  اتریش
  • کسب رتبه    نخست  در  مسابقه  مجموعه    مسکوني  Obere  Amtshausgasse  در  سال  ۲۰۰۲
  • معمار ساختمان  سفارت  ایران  در  لندن