بیانیه نهایی هیئت داوران مسجد و میدان(پلاز) گلشهر کرج

بیانیه نهایی هیئت داوران مسجد و میدان(پلاز) گلشهر کرج موضوع مسابقات، در سال های…


اعلام نتایج مرحله اول مسابقه دو مرحله ای طراحی مسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج

همایش "اعلام نتایج مرحله اول مسابقه دو مرحله ای طراحی مسجد و میدان (پلازا)…