پرشیا قره گوزلو

  کارشناسی ارشد  مهندسی  معماری  از  دانشگاه  آزاد  اسلامی  واحد  تهران…


ژیلا نوروزی

  کارشناس ارشد  معماری  از  دانشکده  هنرهای  زیبای  دانشگاه  تهران…


محمدرضا نیکبخت

  کارشناس ارشد  معماری  از  دانشگاه  شهید  بهشتی موسس "مهندسان  مشاور…


آرمین محسن دانشگر

  دکترای معماری  از  دانشگاه  فنی  وین استاد و  مدیر  آموزشی  معماری…


علیرضا تغابنی

  دکتری معماری  از  دانشگاه  آزاد  واحد  علوم  و  تحقیقات کارشناسی ارشد…


امیرحسین پورجوهری

  کارشناس ارشد  معماری  از  دانشگاه  علم  و  صنعت کارشناس ارشد  محیط…


سید محمد بهشتی

    کارشناسی ارشد  مهندسی  معماری  از  دانشکده  ی  معماری  و…