• کارشناسی ارشد  مهندسی  معماری  از  دانشکده  ی  معماری  و  شهرسازی  دانشگاه  شهید  بهشتی
 • مدیر گروه  فیلم  و  سریال  شبکه  اول  سیمای  جمهوری  اسلامی  ایران  (۱۳۶۱–۱۳۶۰)
 • مدیر تشکیلات  صدا  و  سیمای  جمهوری  اسلامی  ایران  (۱۳۶۵–۱۳۶۲)
 • مدیر عامل  بنیاد  سینمایی  فارابی  و  مدیر  جشنواره  فیلم  فجر(۱۳۶۲–۱۳۷۳)
 • مدیر عامل  شرکت  توسعه  فضاهای  فرهنگی  وابسته  به  شهردای  تهران  (۱۳۷۳)
 • رئیس گروه  تخصصی  معماری  و  شهرسازی  فرهنگستان  هنر  ایران  ۱۳۷۸  تا  کنون
 • معاون وزیر  فرهنگ  و  ارشاد  اسلامی  و  رئیس  سازمان  میراث  فرهنگی،  صنایع  دستی  و  گردشگری  (۱۳۸۳–۱۳۷۶)
 • مؤسس موزه  سینمای  ایران
 • عضو هیئت  امنای  بنیاد  رودکی
 • عضو هیئت  مؤسس  خانه  سینما
 • استاد دانشگاه  شهید  بهشتی،  دانشگاه  هنر  تهران،  دانشگاه  تربیت  مدرس  و  مرکز  آموزش  عالی  میراث  فرهنگی، صنایع  دستی  و  گردشگری
 • عضو هیئت  مدیره  سازمان  زیباسازی  شهرداری  تهران
 • عضو هیئت  مدیره  سازمان  عمران  و  نوسازی  عباس  آباد
 • عضو شورای  عالی  معماری  و  شهرسازی  کشور  (۱۳۸۲–۱۳۷۳)
 • رئیس پژوهشگاه  میراث  فرهنگی،  صنایع  دستی  و  گردشگری
 • دبیر اولین  کنفرانس  بلندمرتبه  سازی  در  ایران  و  خاورمیانه