ثبت نام برای مسابقه مسجد و میدان گلشهر آغاز شد. می توانید با کلیک روی عکس زیر به صفحه مسابقه رفته و از طریق فرم ارائه شده، ثبت نام کنید.