پرشیا قره گوزلو

  کارشناسی ارشد  مهندسی  معماری  از  دانشگاه  آزاد  اسلامی  واحد  تهران…