آیین گشایش و اعلام فراخوان مسابقه ملّی دو مرحله ای مسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج

آیین گشایش و اعلام فراخوان مسابقه ملّی دو مرحله ای مسجد و میدان (پلازا) گلشهر…


برگزاری جلسه دوم هئیت داوران مسابقه طراحی مسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج

در تاریخ 25 بهمن مال سال جاری دومین جلسه هیئت داوران مسابقه به منظور هماهنگی…


برگزاری جلسه معارفه داوران مسابقه طراحی مسجد و میدان (پلازا) گلشهر کرج

در تاریخ 27 دیماه سال جاری اولین جلسه هیئت داوران مسابقه طراحی مسجد و میدان…