درباره

بنیاد حاجی‌ترخانی

بنیاد حاجی‌ترخانی یک میراث معنوی بجای‌مانده از مرحوم حاج رضا شاپوری و فرزندان ایشان است که رسالت تداوم نیات و اقدامات آن بزرگواران را برعهده دارد.
فرزندان آن خیر گرانمایه به ترتیب حاج کاظم، حاج علی و شهید حاج محمد تقی حاجی‌ترخانی بودند که در سالهای عمر پربرکت خود و در ادامه فعالیتهای خیرخواهانه پدر بزرگوارشان میراثی ماندگار از مجموعه موقوفات، مساجد و اماکن مذهبی و اقدامات و فعالیت‌های خیریه را به یادگار گذاشتند. بنیاد حاجی‌ترخانی‌ عنوانی است که در زیر چتر خود مجموعه این میراث ارزشمند را نمایندگی می‌نماید و ماموریت خود را پایندگی راه آن بزرگان برمی‌شمرد.