در تاریخ ۲۵ بهمن مال سال جاری دومین جلسه هیئت داوران مسابقه به منظور هماهنگی بیشتر برای برگزاری مسابقه تشکیل شد. در این جلسه خانم ها و آقایان مهندس سید محمد بهشتی، دکتر امیرحسین پورجوهری، مهندس علیرضا تغابنی، مهندس محمدرضا نیکبخت، مهندس ژیلا نوروزی و مهندس پرشیا قره گوزلو حضور داشتند.